Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

PN/4/2023

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605ze zm. – dalej jako ustawa Pzp) pn.: „Dostawa materiałów opatrunkowych, pieluchomajtek i środków do higieny pacjenta dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”– PN/4/2023 

 

 UWAGA:

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-ProPublico pod linkiem:

https://e-propublico.pl/PostepowaniaZamawiajacego/DokumentyZamowienia?przetargId=3a1977cf-2eb2-434a-89f9-0c187dea0e70

5 grudnia 2023
Czytaj więcej o: PN/4/2023

DL/18/2023

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT nr DL/18/2023

NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

z dnia 28.11.2023 r.

Działając na mocy art. 26, art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz.
991 z późn. zm.) oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147 – 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4 – 6, art. 152,
art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.):
Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego SP ZOZ w Brzegu, ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg, ogłasza
konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie:
1. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Chirurgii Urazowo
Ortopedycznej i w Poradni Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej oraz świadczenie usług w
zakresie Kierowania Oddziałem Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej Brzeskiego Centrum
Medycznego”
2. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Chirurgii Urazowo –
Ortopedycznej oraz w Poradni Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej Brzeskiego Centrum
Medycznego”
3. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w oddziałach szpitalnych
Brzeskiego Centrum Medycznego”
4. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym Brzeskiego Centrum Medycznego”
oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów
o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

28 listopada 2023
Czytaj więcej o: DL/18/2023

PN/3/2023

Postępowania prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO zgodnie z art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych pn :,,Kompleksowe ubezpieczenie Brzeskiego Centrum Medycznego,,

Uwaga

Postępowanie prowadzone jest pod linkiem:

https://mentor.logintrade.net/zapytania_email,143326,53f2647db9117cefc18ba3a3e70c5f75.html

28 listopada 2023
Czytaj więcej o: PN/3/2023

TP/16/2023

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawyz dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych(Dz. U z 2023 r. poz. 1605 – dalej jako ustawa Pzp.)pn:

"Dostawa środków chemicznych oraz czystościowych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu".

 

UWAGA:

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-ProPublico pod linkiem:

https://e-propublico.pl/PostepowaniaZamawiajacego/DokumentyZamowienia?przetargId=74729a30-c828-4325-9e98-068394b7b4bchttps://e-propublico.pl/PostepowaniaZamawiajacego/DokumentyZamowienia?przetargId=74729a30-c828-4325-9e98-068394b7b4bc

23 listopada 2023
Czytaj więcej o: TP/16/2023

DL/17/2023

Rozstrzygnięcie konkursu ofert DL/17/2023

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT nr DL/17/2023

NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

z dnia 10.11.2023 r.

Działając na mocy art. 26, art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz.
991 z późn. zm.) oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147 – 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4 – 6, art. 152,
art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.):
Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego SP ZOZ w Brzegu, ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg, ogłasza
konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie:
1. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym oraz świadczenie usług w zakresie kierowania Szpitalnym Oddziałem
Ratunkowym Brzeskiego Centrum Medycznego”
2. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni
Ginekologiczno–Położniczej Brzeskiego Centrum Medycznego”
3. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji w
dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Brzeskiego Centrum Medycznego”
4. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym Brzeskiego Centrum Medycznego”
oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów
o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

10 listopada 2023
Czytaj więcej o: DL/17/2023