DL/15/2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 września 2023

Ogłoszenie o rozstrzygnieciu / unieważnieniu

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT nr DL/15/2023

NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

z dnia 07.09.2023 r.

 

Działając na mocy art. 26, art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 991 z późn. zm.)  oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147 – 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4 – 6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.):

 

Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego SP ZOZ w Brzegu, ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg, ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie:

 

  1. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji z onkologii klinicznej w ramach utworzonego Wielodyscyplinarnego Zespołu Terapeutycznego w Brzeskim Centrum Medycznym”
  2. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w Poradni Chirurgii Ogólnej Brzeskiego Centrum Medycznego”
  3. „Udzielanie świadczeń przez lekarza specjalistę w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Brzeskiego Centrum Medycznego”
  4. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej wraz z Pododdziałem Rehabilitacji Dorosłych Chorych ze śpiączką Brzeskiego Centrum Medycznego”
  5. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach konsultacji kardiologicznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie kardiologii na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego”
  6. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Brzeskiego Centrum Medycznego”
  7. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę anestezjologiczną na Bloku Operacyjnym Brzeskiego Centrum Medycznego”

oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:bcm
Data utworzenia:2023-09-07
Data publikacji:2023-09-07
Osoba sporządzająca dokument:bcm
Osoba wprowadzająca dokument:bcm
Liczba odwiedzin:247