Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

DL/8/2024

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT nr DL/8/2024

NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

z dnia 22.05.2024 r.

Działając na mocy art. 26, art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 991 z późn. zm.)  oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147 – 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4 – 6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 146 z późn. zm.):

 

Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego SP ZOZ w Brzegu, ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg, ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie:

  1. „Świadczenie usług w zakresie Kierowania Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Brzeskiego Centrum Medycznego”
  1. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Brzeskiego Centrum Medycznego”
  1. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Preluksacyjnej Brzeskiego Centrum Medycznego”
  1. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Proktologicznej Brzeskiego Centrum Medycznego”

oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

22 maja 2024
Czytaj więcej o: DL/8/2024

TP/10/2024

Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity( Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

Dostawa akcesoriów zużywalnych do procesów dekontaminacji maszynowej oraz procesów sterylizacji parowej i plazmowej na potrzeby Lokalnej Sterylizatorni Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu 

UWAGA:

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-ProPublico pod linkiem:

https://e-propublico.pl/PostepowaniaZamawiajacego/DokumentyZamowienia?przetargId=079e0a78-54d5-4f5c-a519-aedc53a57bc3

16 maja 2024
Czytaj więcej o: TP/10/2024

TP/9/2024

Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp

"Budowa wiatrołapu przy budynku B3 Brzeskiego Centrum Medycznego przy ul. Mossora 1 w Brzegu."

 

UWAGA:

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-ProPublico pod linkiem:

 https://e-propublico.pl/PostepowaniaZamawiajacego/DokumentyZamowienia?przetargId=e542660e-ff6f-44ad-bf1d-f73f82bc540b

 

 

 

 

 

16 maja 2024
Czytaj więcej o: TP/9/2024

DL/7/2024

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT nr DL/7/2024

NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

z dnia 15.05.2024 r.

 

Działając na mocy art. 26, art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 991 z późn. zm.)  oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147 – 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4 – 6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 146 z późn. zm.):

 

Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego SP ZOZ w Brzegu, ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg, ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie:

  1. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji w ramach łączonych dyżurów medycznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych i w Oddziale Medycyny Paliatywnej Brzeskiego Centrum Medycznego”
  1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Brzeskiego Centrum Medycznego
  1. „Świadczenie usług w zakresie opieki psychologicznej na rzecz pacjentów Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej oraz Oddziału Dziennego Rehabilitacji Brzeskiego Centrum Medycznego”
  1. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę anestezjologiczną w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Brzeskiego Centrum Medycznego”
  1. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez specjalistę fizjoterapii w Oddziale Dziennym Rehabilitacji i w Dziale Rehabilitacji Leczniczej Brzeskiego Centrum Medycznego oraz świadczenie usług w zakresie kierowania tymi oddziałami”

oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

15 maja 2024
Czytaj więcej o: DL/7/2024

TP/8/2024

 

Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity( Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

"Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Brzeskim Centrum Medycznym w celu jego modernizacji."

UWAGA:

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-ProPublico pod linkiem:

https://e-propublico.pl/PostepowaniaZamawiajacego/DokumentyZamowienia?przetargId=18ebf09e-77a1-4447-8b3c-c38e5cb02b85

6 maja 2024
Czytaj więcej o: TP/8/2024