DL/9/2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 czerwca 2023

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT nr DL/9/2023

NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

z dnia 12.06.2023 r.

Działając na mocy art. 26, art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz.
991 z późn. zm.) oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147 – 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4 – 6, art. 152,
art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.):
Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego SP ZOZ w Brzegu, ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg, ogłasza
konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie:
1. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki
Zdrowotnej w Grodkowie”
2. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w Poradni Nocnej
i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Grodkowie”
oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów
o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:bcm
Data utworzenia:2023-06-12
Data publikacji:2023-06-12
Osoba sporządzająca dokument:bcm
Osoba wprowadzająca dokument:bcm
Liczba odwiedzin:482