DL/14/2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 września 2023

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT nr DL/14/2023

NA UDZELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

z dnia 01.09.2023 r.

Działając na mocy art. 26, art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz.
991 z późn. zm.) oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147 – 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4 – 6, art.152, art.
153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.):
Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu, ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg, ogłasza konkurs ofert
na udzielenie zamówienia w zakresie:
„Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie pełnienia opieki w charakterze opiekuna medycznego według
zapotrzebowania miesięcznego na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego”
oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów
o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:bcm
Data utworzenia:2023-09-01
Data publikacji:2023-09-01
Osoba sporządzająca dokument:bcm
Osoba wprowadzająca dokument:bcm
Liczba odwiedzin:399