DL/17/2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 listopada 2023

Rozstrzygnięcie konkursu ofert DL/17/2023

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT nr DL/17/2023

NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

z dnia 10.11.2023 r.

Działając na mocy art. 26, art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz.
991 z późn. zm.) oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147 – 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4 – 6, art. 152,
art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.):
Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego SP ZOZ w Brzegu, ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg, ogłasza
konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie:
1. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym oraz świadczenie usług w zakresie kierowania Szpitalnym Oddziałem
Ratunkowym Brzeskiego Centrum Medycznego”
2. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni
Ginekologiczno–Położniczej Brzeskiego Centrum Medycznego”
3. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji w
dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Brzeskiego Centrum Medycznego”
4. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym Brzeskiego Centrum Medycznego”
oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów
o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:BCM
Data utworzenia:2023-11-10
Data publikacji:2023-11-10
Osoba sporządzająca dokument:BCM
Osoba wprowadzająca dokument:bcm
Liczba odwiedzin:319