2019

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

DL/40/2019

2019-12-23

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT nr DL/40/2019

NA UDZELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

z dnia 23.12.2019 r.

 

Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu, ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg, ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie:

 

 1. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej, Oddziale Dziennym Rehabilitacji oraz Kierowanie Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego”.
 2. „Kierowanie Oddziałem Dziennym Rehabilitacji Brzeskiego Centrum Medycznego”.
 3. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza psychiatrę w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu o profilu psychiatrycznym”.

 

oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

DL/39/2019

2019-12-02

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT nr DL/39/2019
NA UDZELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 29.11.2019 r.


Działając na mocy art. 26, art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2019 r., poz.
959 z późn. zm.) oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147 – 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4 – 6, art.152,
art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.):
Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu, ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg, ogłasza konkurs
ofert na udzielenie zamówienia w zakresie:
1.„Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Pracowni RTG/USG Brzeskiego
Centrum Medycznego w Brzegu”;
2.„Kierowanie Pracownią Diagnostyki Obrazowej Brzeskiego Centrum Medycznego
w Brzegu”;
3.„Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki
Zdrowotnej Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”;
4.„Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza na Oddziale Ginekologiczno –Położniczym
Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”;
5.„Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chirurgii Urazowo –
Ortopedycznej Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”;
6.„Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chirurgii Urazowo –
Ortopedycznej i Poradni Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej Brzeskiego Centrum Medycznego
w Brzegu”;
7.„Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Chirurgii Urazowo –
Ortopedycznej i Poradni Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej oraz kierowanie Oddziałem
Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”;
8.„Udzielanie świadczeń zdrowotnych na stanowisku diagnosty laboratoryjnego w Pracowni
Serologii i Banku Krwi Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”;
9.„Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę na Oddziale Rehabilitacji
Neurologicznej, Oddziale Dziennym Rehabilitacji Brzeskiego Centrum Medycznego oraz
kierowanie tymi Oddziałami”;
10.„Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w Zespołach Ratownictwa
Medycznego o standardzie „S” dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”;
11.„Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego podstawowego
„P” i specjalistycznego „S” dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”.
oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów
o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

DL/38/2019

2019-11-15

Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu, ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg,

ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie:

 1. „Świadczenie usług w zakresie kierowania Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego”

 

 1. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego”

 

 1. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub przez lekarzy Anestezjologów na Bloku Operacyjnym na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego”.

  oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

DL/37/2019

2019-11-15

Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu, ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg,

ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie:

 

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza, ratownika medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Brzeskiego Centrum Medycznego”

 

 1.  „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Brzeskiego Centrum Medycznego”

 

 1. „Świadczenie usług w zakresie ratownictwa medycznego podstawowego „P” i specjalistycznego „S” dla Brzeskiego Centrum Medycznego”.

 

oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

DL/36/2019

2019-11-05

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza systemu w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Brzeskiego Centrum Medycznego

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Brzeskie Centrum Medyczne
Data utworzenia:2019-01-08
Data publikacji:2019-01-08
Osoba sporządzająca dokument:Krzysztof Niedźwiedź
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Niedźwiedź
Liczba odwiedzin:16540