2020

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO – Głównego Księgowego z dnia 28.10.2020 r.

2020-10-28

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO – Głównego Księgowego z dnia 28.10.2020 r.

 Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu, ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg, ogłasza konkurs na stanowisko Głównego Księgowego  oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób przeprowadzenia konkursu uregulowane
  są w Szczegółowych Warunkach Konkursu. Z wymienionymi dokumentami oraz z formularzami ofertowymi Oferenci mogą się ponadto zapoznać w siedzibie Udzielającego zamówienia w Dziale Organizacyjno-Prawnym Brzeskiego Centrum Medycznego lub na stronie internetowej: bcm.brzeg-powiat.pl.

 

 1. Osobą upoważnioną do udzielania bliższych informacji o warunkach konkursu ofert jest: Edyta Okońska, tel. 77 4446509, e-mail: e.okonska@bcmbrzeg.pl
 2. Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w Ogłoszeniu, Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert oraz załącznikach.
 3. Miejsce i termin składania ofert:
 • Oferty należy składać w Sekretariacie Brzeskiego Centrum Medycznego w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej zgodnie ze wzorem podanym w Szczegółowych warunkach konkursu ofert lub wysłać pocztą na adres: Brzeskie Centrum Medyczne, ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg.  
 • Termin składania ofert: do dnia 06.11.2020 r., godz. 8.00 (liczy się data wpływu do Brzeskiego Centrum Medycznego).
 • Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur w terminie 3 dni roboczych od upływu terminu na składanie ofert.
 • O terminie otwarcia ofert i przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

5. Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego umieszczone zostanie po jego rozstrzygnięciu na stronie internetowej BCM.

6. Planowanym terminem rozpoczęcia pracy jest dzień listopad 2020 r.

7. Dyrektor zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyn oraz przesunięcia terminu składania ofert.

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO – p.o. Głównego Księgowego z dnia 31.08.2020 r.

2020-08-31

 OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO – p.o. Głównego Księgowego  z dnia 31.08.2020 r.

  Ogłoszenie o nierozstrzygnięciu konkursu na p.o. Głównego Księgowego

 Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu, ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg, ogłasza konkurs na stanowisko p.o. Głównego Księgowego  oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie.

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób przeprowadzenia konkursu uregulowane
są w Szczegółowych Warunkach Konkursu. Z wymienionymi dokumentami oraz z formularzami ofertowymi Oferenci mogą się ponadto zapoznać w siedzibie Udzielającego zamówienia w Dziale Organizacyjno-Prawnym Brzeskiego Centrum Medycznego lub na stronie internetowej: bcm.brzeg-powiat.pl.

 

Osobą upoważnioną do udzielania bliższych informacji o warunkach konkursu ofert jest: Edyta Okońska, tel. 77 4446509, e-mail: e.okonska@bcmbrzeg.pl

 

Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w Ogłoszeniu, Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert oraz załącznikach.

 

Miejsce i termin składania ofert:

 • Oferty należy składać w Sekretariacie Brzeskiego Centrum Medycznego w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej zgodnie ze wzorem podanym w Szczegółowych warunkach konkursu ofert lub wysłać pocztą na adres: Brzeskie Centrum Medyczne, ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg.  

 • Termin składania ofert: do dnia 14.09.2020 r., godz. 8.00 (liczy się data wpływu do Brzeskiego Centrum Medycznego).

 • Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur w terminie 3 dni od upływu terminu na składanie ofert.

 • O terminie otwarcia ofert i przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego umieszczone zostanie po jego rozstrzygnięciu na stronie internetowej BCM.

Planowanym terminem rozpoczęcia pracy jest dzień wrzesień 2020 r.

Dyrektor zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyn oraz przesunięcia terminu składania ofert.

                                                                                    

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO – p.o. Głównego Księgowego

2020-08-07

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO – p.o. Głównego Księgowego z dnia 07.08.2020 r.

 Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu, ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg, ogłasza konkurs na stanowisko p.o. Głównego Księgowego  oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie.

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA DS. FINASOWYCH – GŁÓWNY KSIĘGOWY

2020-06-30

Unieważnienie postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych - Główny Księgowy

OGŁOSZENIE KONKURSU

NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA DS. FINASOWYCH – GŁÓWNY KSIĘGOWY z dnia 30.06.2020 r.

 

Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu, ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg,

ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych – Główny Księgowy

oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:BCM
Data utworzenia:2020-01-09
Data publikacji:2020-01-09
Osoba sporządzająca dokument:AC
Osoba wprowadzająca dokument:Testowy Test
Liczba odwiedzin:2941