2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

DL/14/2021

2021-12-02

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT nr DL/14/2021

NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 02.12.2021 r.

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu DL-14-2021

 

Działając na mocy art. 26, art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711 z późn. zm.)  oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147 – 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4 – 6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.)

Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu, ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg, ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie

„Świadczenie usług w zakresie udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w Zespołach Ratownictwa Medycznego o standardzie „S” dla Brzeskiego Centrum Medycznego”

oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

UE/DL/5/2021

2021-11-29

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT nr UE/DL/5/2021

NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 29.11.2021 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnieciu konkursu UE-DL-5-2021

 

W związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, Działanie 7.4 „Wydłużenie aktywności zawodowej”, Brzeskie Centrum Medyczne  ogłasza konkurs ofert na świadczenia zdrowotne, które będą realizowane w ramach  projektu  pn. „Skuteczna rehabilitacja szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa opolskiego”, w zakresie 

Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie prowadzenia rehabilitacji kardiologicznej w ramach projektu pn. „Skuteczna rehabilitacja szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa opolskiego”

UE/DL/4/2021

2021-11-29

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT nr UE/DL/4/2021

NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 29.11.2021 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnieciu konkursu UE-DL-4-2021

 

W związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, Działanie 7.4 „Wydłużenie aktywności zawodowej”, Brzeskie Centrum Medyczne  ogłasza konkurs ofert na świadczenia zdrowotne, które będą realizowane w ramach  projektu  pn. „Skuteczna rehabilitacja szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa opolskiego”, w zakresie 

Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie prowadzenia rehabilitacji neurologicznej w ramach projektu pn. „Skuteczna rehabilitacja szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa opolskiego”

UE/DL/3/2021

2021-11-22

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT nr UE/DL/3/2021

NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 22.11.2021 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu UE-DL-3-2021

W związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, Działanie 7.4 „Wydłużenie aktywności zawodowej”, Brzeskie Centrum Medyczne  ogłasza konkurs ofert na świadczenia zdrowotne, które będą realizowane w ramach  projektu  pn. „Województwo Opolskie stawia czoła rakowi! Opolski program profilaktyki i wczesnego wykrywania wirusa human papilloma – virus (HPV)”, w zakresie

Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie ginekologii i położnictwa – pobieranie materiału do testów HPV oraz konsultacji wyników w poradniach ginekologiczno – położniczych województwa opolskiego.

DL/13/2021

2021-11-18

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT nr DL/13/2021

NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 18.11.2021 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnieciu konkursu DL-13-2021

Działając na mocy art. 26, art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711 z późn. zm.)  oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147 – 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4 – 6, art.152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.)

Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu, ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg, ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie

  1. „Świadczenie usług w zakresie ratownictwa medycznego podstawowego „P” i specjalistycznego „S” dla Brzeskiego Centrum Medycznego”

oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:BCM
Data utworzenia:2021-01-08
Data publikacji:2021-01-08
Osoba sporządzająca dokument:AC
Osoba wprowadzająca dokument:AC
Liczba odwiedzin:24835