2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

DL/16/2022

2022-09-08

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT nr DL/16/2022

NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

z dnia 08.09.2022 r.

Działając na mocy art. 26, art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz.
633 z późn. zm.) oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147 – 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4 – 6, art. 152,
art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.):
Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego SP ZOZ w Brzegu, ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg, ogłasza
konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie:
1. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach konsultacji kardiologicznych przez lekarza
specjalistę w dziedzinie kardiologii na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego”
2. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza systemu w Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym Brzeskiego Centrum Medycznego”
3. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej
wraz z Pododdziałem Rehabilitacji Dorosłych Chorych ze śpiączką Brzeskiego Centrum
Medycznego”
4. „Udzielanie świadczeń przez lekarza w Poradni Chirurgii Ogólnej Brzeskiego Centrum
Medycznego”
5. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji z onkologii klinicznej w ramach
utworzonego Wielodyscyplinarnego Zespołu Terapeutycznego w Brzeskim Centrum
Medycznym”
6. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Dziennym
Psychiatrycznym Brzeskiego Centrum Medycznego”

DL/15/2022

2022-08-05

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT nr DL/15/2022

NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

z dnia 05.08.2022 r.

 

Działając na mocy art. 26, art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.)  oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147 – 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4 – 6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.):

 

Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego SP ZOZ w Brzegu, ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg, ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie:

 

  1. „Świadczenie usług w zakresie Kierowania Oddziałem Dziecięcym Brzeskiego Centrum Medycznego”
  2. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w oddziałach szpitalnych Brzeskiego Centrum Medycznego”

oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

UE/DL/3/2022

2022-07-21

Ogłoszenie o unieważnieniu 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT nr UE/DL/3/2022
NA UDZELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

z dnia 21.07.2022 r.

W związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego 2014 – 2020, Działanie 7.4 „ Wydłużenie aktywności zawodowej”, Brzeskie
Centrum Medyczne ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, które będą
realizowane w ramach Projektu pn. „Województwo Opolskie stawia czoła rakowi! Opolski program
profilaktyki i wczesnego wykrywania wirusa human papilloma – virus (HPV)”, w zakresie:
ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie ginekologii i położnictwa - pobieranie materiału
do testów HPV oraz konsultacji wyników w poradniach ginekologiczno – położniczych Brzeskiego
Centrum Medycznego

UE/DL/2/2022

2022-07-21

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT nr UE/DL/2/2022
NA UDZELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

z dnia 21.07.2022 r.

W związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego 2014 – 2020, Działanie 7.4 „ Wydłużenie aktywności zawodowej”, Brzeskie
Centrum Medyczne ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, które będą
realizowane w ramach Projektu pn. „Województwo Opolskie stawia czoła rakowi! Opolski program
profilaktyki i wczesnego wykrywania wirusa human papilloma – virus (HPV)”, w zakresie udzielania:
ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie ginekologii i położnictwa - pobieranie materiału
do testów HPV, konsultacji wyników oraz obsługę położnej w zakresie wstępnej kwalifikacji i
wypełnienia ankiety projektowej w poradniach ginekologiczno – położniczych województwa
opolskiego.

DL/14/2022

2022-07-01

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT nr DL/14/2022

NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

z dnia 01.07.2022 r.

 

Działając na mocy art. 26, art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.) oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147 – 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4 – 6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.):

 

Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego SP ZOZ w Brzegu, ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg, ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie:

 

„Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Brzeskiego Centrum Medycznego”

oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:BCM
Data utworzenia:2022-01-14
Data publikacji:2022-01-14
Osoba sporządzająca dokument:AC
Osoba wprowadzająca dokument:AC
Liczba odwiedzin:4068