Jesteś tutaj: Start / Ogłoszenia usługi / 2022

2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Usługa transportu zwłok

2022-05-18

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

w formie składania pisemnych ofert

 

 

Brzeskie Centrum Medyczne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzegu zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi odbioru i transportu zwłok z oddziałów szpitalnych BCM do prosektorium w Brzegu na ul. Mossora 1 przez okres 36 miesięcy. Planowany okres usługi od 01.06.2022 r. do 31.05.2025 r.

Warunki przetargu określa Regulamin przetargu zamieszczony na stronie Wynajmującego: www.bip.bcmbrzeg.pl.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty na Formularzu Ofertowym wg załączonego do niniejszego ogłoszenia wzoru, który dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.bcmbrzeg.pl.

Oferty na usługę odbioru i transportu zwłok z oddziałów szpitalnych BCM do prosektorium należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na usługę odbioru i transportu zwłok z oddziałów szpitalnych BCM do prosektorium” do dnia: 25.05.2022 r. do godz. 10.00 w Sekretariacie Dyrektora SP ZOZ Brzeskie Centrum Medyczne ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.05.2022 r. o godz. 10.15  w Sali Konferencyjnej Administracji, I piętro.

Wynik postępowania zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.bip.bcmbrzeg.pl

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone oferentom.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 77 444 65 10.

Brzeskie Centrum Medyczne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzegu zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

W dniu 18.05.2022 r. ogłoszenie o przetargu zamieszczono:

  • na stronie internetowej Zamawiającego: bip.bcmbrzeg.pl
  • na tablicy ogłoszeń, tj. w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego – I piętro w budynku głównym (przed wejściem do Administracji).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:BCM
Data utworzenia:2022-05-18
Data publikacji:2022-05-18
Osoba sporządzająca dokument:BCM
Osoba wprowadzająca dokument:BCM
Liczba odwiedzin:2073