DL/7/2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 kwietnia 2023

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT nr DL/7/2023

NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

z dnia 27.04.2023 r.

Działając na mocy art. 26, art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz.
633 z późn. zm.) oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147 – 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4 – 6, art. 152,
art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.):
Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego SP ZOZ w Brzegu, ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg, ogłasza
konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie:
1. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Brzeskiego Centrum Medycznego”;
2. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w
Oddziale Ginekologiczno–Położniczym Brzeskiego Centrum Medycznego”;
3. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w Oddziale Rehabilitacji
Neurologicznej oraz Pododdziale Rehabilitacji Dorosłych Chorych ze śpiączką Brzeskiego
Centrum Medycznego”;
4. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym Brzeskiego Centrum Medycznego”
5. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w Zakładzie
Opiekuńczo–Leczniczym Brzeskiego Centrum Medycznego”
6. Świadczenie usług w zakresie ratownictwa medycznego podstawowego „P” i specjalistycznego
„S” dla Brzeskiego Centrum Medycznego”
oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów
o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:bcm
Data utworzenia:2023-04-27
Data publikacji:2023-04-27
Osoba sporządzająca dokument:BCM
Osoba wprowadzająca dokument:bcm
Liczba odwiedzin:306