2024

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

2024

DL/1/2024

2024-01-12

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT nr DL/1/2024

NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

z dnia 12.01.2024 r.

Działając na mocy art. 26, art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz.
991 z późn. zm.) oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147 – 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4 – 6, art. 152,
art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.):
Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego SP ZOZ w Brzegu, ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg, ogłasza
konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie:
1. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej
wraz z Pododdziałem Rehabilitacji Dorosłych Chorych ze śpiączką Brzeskiego Centrum
Medycznego”
2. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w
Oddziale Ginekologiczno–Położniczym Brzeskiego Centrum Medycznego”
oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów
o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

DL/2/2024

2024-02-14

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT nr DL/2/2024
NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
z dnia 14.02.2024 r.

Działając na mocy art. 26, art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 991 z późn. zm.) oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147 – 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4 – 6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 146 z późn. zm.):

Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego SP ZOZ w Brzegu, ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg, ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie:

1. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Oddziale Chirurgii Ogólnej oraz w Poradni Chirurgii Ogólnej Brzeskiego Centrum Medycznego”
2. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w ramach ordynacji podstawowej w Oddziale Dziecięcym oraz w ramach dyżurów medycznych w Oddziale Dziecięcym i w Oddziale Noworodków Brzeskiego Centrum Medycznego”
3. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Poradni Urologicznej oraz udzielanie konsultacji urologicznych pacjentom hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych Brzeskiego Centrum Medycznego”
4. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Oddziale Otolaryngologii Brzeskiego Centrum Medycznego”.
oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

DL/3/2024

2024-03-08

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT nr DL/3/2024

NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

z dnia 08.03.2024 r.

 

Działając na mocy art. 26, art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 991 z późn. zm.) oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147 – 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4 – 6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 146 z późn. zm.):

 

Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego SP ZOZ w Brzegu, ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg, ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie:

 

„Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w ramach ordynacji podstawowej w Oddziale Dziecięcym i/lub w Oddziale Noworodków i/lub w ramach dyżurów medycznych w Oddziale Dziecięcym i w Oddziale Noworodków Brzeskiego Centrum Medycznego”

 

„Świadczenie usług w zakresie Kierowania Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej i Pododdziałem Rehabilitacji Dorosłych Chorych ze Śpiączką Brzeskiego Centrum Medycznego”

 

„Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej wraz z Pododdziałem Rehabilitacji Dorosłych Chorych ze Śpiączką i w Oddziale Dziennym Rehabilitacji Brzeskiego Centrum Medycznego”

 

„Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Brzeskiego Centrum Medycznego”.

 

oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

 

Czytaj więcej o: DL/3/2024

DL/4/2024

2024-04-04

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT nr DL/4/2024

NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

z dnia 04.04.2024 r.

 

Działając na mocy art. 26, art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 991 z późn. zm.)  oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147 – 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4 – 6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 146 z późn. zm.):

 

Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego SP ZOZ w Brzegu, ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg, ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie:

  1. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Pracowni Endoskopowej Brzeskiego Centrum Medycznego”
  1. „Świadczenie usług w zakresie Kierowania Pracownią Diagnostyki Obrazowej Brzeskiego Centrum Medycznego”
  1. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Gastroenterologicznej Brzeskiego Centrum Medycznego”
  1. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Ginekologiczno–Położniczym Brzeskiego Centrum Medycznego”
  1. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w ramach ordynacji podstawowej i w ramach dyżurów medycznych w Oddziale Ginekologiczno–Położniczym oraz świadczenie usług w zakresie Kierowania Oddziałem Ginekologiczno–Położniczym Brzeskiego Centrum Medycznego”
  1. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Diabetologicznej Brzeskiego Centrum Medycznego”

 

oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

DL/5/2024

2024-04-17

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT nr DL/5/2024

NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

z dnia 17.04.2024 r.

 

Działając na mocy art. 26, art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 991 z późn. zm.)  oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147 – 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4 – 6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 146 z późn. zm.):

 

Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego SP ZOZ w Brzegu, ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg, ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie:

 

  1. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Pracowni Endoskopowej Brzeskiego Centrum Medycznego”

 

  1. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w ramach ordynacji podstawowej w oddziale Chorób Wewnętrznych Brzeskiego Centrum Medycznego”

 

oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:bcm
Data utworzenia:2024-01-13
Data publikacji:2024-01-13
Osoba sporządzająca dokument:BCM
Osoba wprowadzająca dokument:bcm
Liczba odwiedzin:1678