Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

TP/12/2024

Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity( Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp pn.: "Budowa wiatrołapu przy budynku B3 Brzeskiego Centrum Medycznego przy ul. Mossora 1 w Brzegu:".

 

UWAGA:

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-ProPublico pod linkiem:

https://e-propublico.pl/PostepowaniaZamawiajacego/DokumentyZamowienia?przetargId=316877c7-3a1e-4dc2-9e51-d35f1713f149

14 czerwca 2024
Czytaj więcej o: TP/12/2024

PN/1/2024

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm. – dalej jako ustawa Pzp) pn: "Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie usług specjalistycznego transportu sanitarnego na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu."

UWAGA:

Postępowanie prowadzone jest na pltaformie https://e-propublico.pl/ogłoszenia pod linkiem:

https://e-propublico.pl/Ogloszenia/DokumentyZamowienia?przetargId=005f0247-e0f4-44ad-add8-670937c38a66

 

7 czerwca 2024
Czytaj więcej o: PN/1/2024

DL/9/2024

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT nr DL/9/2024

NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

z dnia 03.06.2024 r.

 

Działając na mocy art. 26, art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 991 z późn. zm.)  oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147 – 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4 – 6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 146 z późn. zm.):

 

Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego SP ZOZ w Brzegu, ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg, ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie:

  1. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Pracowni Diagnostyki Obrazowej Brzeskiego Centrum Medycznego poprzez wykonywanie opisów badań RTG i USG, wykonywanie opisów badań TK w systemie teleradiologii wraz z pozostawaniem w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opisu badań TK w ramach pełnienia dyżurów medycznych pod telefonem”
  1. „Wykonywanie opisów badań RTG i TK w systemie teleradiologii wraz z pozostawaniem w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opisu badań TK w ramach pełnienia dyżurów medycznych pod telefonem”

oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

3 czerwca 2024
Czytaj więcej o: DL/9/2024

TP/11/2024

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm. – dalej jako ustawa Pzp) pn: Dostawa endoprotez stawu biodrowego i innych implantów ortopedycznych oraz zestawu do plastyki ACL dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.

UWAGA:

Postępowanie prowadzone jest na platformie https://e-ProPublico.pl/ pod linkiem:

https://e-propublico.pl/Ogloszenia/DokumentyZamowienia?przetargId=06c9ec76-4e01-4cdc-8e27-7990cbf627ba

28 maja 2024
Czytaj więcej o: TP/11/2024

RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

27 maja 2024
Czytaj więcej o: RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ