2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

DL/18/2023

2023-11-28

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT nr DL/18/2023

NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

z dnia 28.11.2023 r.

Działając na mocy art. 26, art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz.
991 z późn. zm.) oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147 – 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4 – 6, art. 152,
art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.):
Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego SP ZOZ w Brzegu, ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg, ogłasza
konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie:
1. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Chirurgii Urazowo
Ortopedycznej i w Poradni Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej oraz świadczenie usług w
zakresie Kierowania Oddziałem Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej Brzeskiego Centrum
Medycznego”
2. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Chirurgii Urazowo –
Ortopedycznej oraz w Poradni Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej Brzeskiego Centrum
Medycznego”
3. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w oddziałach szpitalnych
Brzeskiego Centrum Medycznego”
4. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym Brzeskiego Centrum Medycznego”
oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów
o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

DL/17/2023

2023-11-10

Rozstrzygnięcie konkursu ofert DL/17/2023

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT nr DL/17/2023

NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

z dnia 10.11.2023 r.

Działając na mocy art. 26, art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz.
991 z późn. zm.) oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147 – 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4 – 6, art. 152,
art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.):
Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego SP ZOZ w Brzegu, ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg, ogłasza
konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie:
1. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym oraz świadczenie usług w zakresie kierowania Szpitalnym Oddziałem
Ratunkowym Brzeskiego Centrum Medycznego”
2. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni
Ginekologiczno–Położniczej Brzeskiego Centrum Medycznego”
3. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji w
dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Brzeskiego Centrum Medycznego”
4. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym Brzeskiego Centrum Medycznego”
oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów
o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

DL/16/2023

2023-10-09

Ogłoszenie o rozstrzygnieciu

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT nr DL/16/2023

NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

z dnia 09.10.2023 r.

Działając na mocy art. 26, art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz.
991 z późn. zm.) oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147 – 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4 – 6, art. 152,
art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.):
Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego SP ZOZ w Brzegu, ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg, ogłasza
konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie:

„Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie całodobowego
zabezpieczenia anestezjologicznego na Bloku Operacyjnym Brzeskiego Centrum Medycznego”
oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów
o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

DL/15/2023

2023-09-07

Ogłoszenie o rozstrzygnieciu / unieważnieniu

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT nr DL/15/2023

NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

z dnia 07.09.2023 r.

 

Działając na mocy art. 26, art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 991 z późn. zm.)  oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147 – 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4 – 6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.):

 

Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego SP ZOZ w Brzegu, ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg, ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie:

 

  1. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji z onkologii klinicznej w ramach utworzonego Wielodyscyplinarnego Zespołu Terapeutycznego w Brzeskim Centrum Medycznym”
  2. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w Poradni Chirurgii Ogólnej Brzeskiego Centrum Medycznego”
  3. „Udzielanie świadczeń przez lekarza specjalistę w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Brzeskiego Centrum Medycznego”
  4. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej wraz z Pododdziałem Rehabilitacji Dorosłych Chorych ze śpiączką Brzeskiego Centrum Medycznego”
  5. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach konsultacji kardiologicznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie kardiologii na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego”
  6. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Brzeskiego Centrum Medycznego”
  7. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę anestezjologiczną na Bloku Operacyjnym Brzeskiego Centrum Medycznego”

oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

DL/14/2023

2023-09-01

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT nr DL/14/2023

NA UDZELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

z dnia 01.09.2023 r.

Działając na mocy art. 26, art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz.
991 z późn. zm.) oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147 – 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4 – 6, art.152, art.
153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.):
Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu, ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg, ogłasza konkurs ofert
na udzielenie zamówienia w zakresie:
„Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie pełnienia opieki w charakterze opiekuna medycznego według
zapotrzebowania miesięcznego na rzecz pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego”
oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów
o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:bcm
Data utworzenia:2023-04-04
Data publikacji:2023-04-04
Osoba sporządzająca dokument:bcm
Osoba wprowadzająca dokument:bcm
Liczba odwiedzin:2654

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2023-04-04 13:55:36bcmbcm2023