2020

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

DL/31/2020

2020-12-10

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu DL-31-2020

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT nr DL/31/2020

NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 10.12.2020 r.

Działając na mocy art. 26, art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295 z późn. zm.)  oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147 – 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4 – 6, art.152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2473 z późn. zm.)

Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu, ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg, ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie

 1. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej z Pododdziałem Rehabilitacji Dorosłych Chorych ze Śpiączką Brzeskiego Centrum Medycznego”
 2. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez specjalistę fizjoterapii w Oddziale Dziennym Rehabilitacji i Dziale Rehabilitacji Leczniczej Brzeskiego Centrum Medycznego oraz świadczenie usług w zakresie kierowania tymi oddziałami”
 3. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej z Pododdziałem Rehabilitacji Dorosłych Chorych ze Śpiączką, Oddziale Dziennym Rehabilitacji oraz świadczenie usług w zakresie Kierowania Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej z Pododdziałem Dorosłych Chorych ze Śpiączką Brzeskiego Centrum Medycznego”
 4. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę na Oddziale Chorób Wewnętrznych Brzeskiego Centrum Medycznego”
 1. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Pracowni Endoskopowej Brzeskiego Centrum Medycznego”

oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

DL/30/2020

2020-11-25

Ogłoszenie o rozstrzygnieciu konkursu DL-30-2020

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT nr DL/30/2020

NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 25.11.2020 r.

Działając na mocy art. 26, art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295 z późn. zm.)  oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147 – 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4 – 6, art.152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2473 z późn. zm.)

Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu, ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg, ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie

 1. „Świadczenie usług w zakresie ratownictwa medycznego podstawowego „P” i specjalistycznego „S” dla Brzeskiego Centrum Medycznego”
 1. „Świadczenie usług w zakresie udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w Zespołach Ratownictwa Medycznego o standardzie „S” dla Brzeskiego Centrum Medycznego”

oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

DL/29/2020

2020-11-20

 Ogłoszenie o rozstrzygnieciu konkursu DL-29-2020

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT nr DL/29/2020

NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNEz dnia 20.11.2020 r.

 

Działając na mocy art. 26, art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295 z późn. zm.) oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147 – 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4 – 6, art.152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2473 z późn. zm.)

Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu, ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg, ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Pracowni Diagnostyki Obrazowej Brzeskiego Centrum Medycznego poprzez wykonywanie badań USG, opisów badań RTG i TK w systemie teleradiologii w ramach pełnienia dyżurów medycznych pod telefonem”.

 1. Świadczenie usług medycznych przez lekarzy poprzez wykonywanie opisów badań RTG i TK w systemie teleradiologii w ramach pełnienia dyżurów medycznych pod telefonem dla Brzeskiego Centrum Medycznego”

 1. Świadczenie usług medycznych przez lekarza specjalistę w zakresie Kierowania Pracownią Diagnostyki Obrazowej Brzeskiego Centrum Medycznego”

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Poradni Urologicznej oraz na Oddziale Chirurgii Ogólnej Brzeskiego Centrum Medycznego na rzecz pacjentów ze schorzeniami urologicznymi”

 1. Świadczenie usług w zakresie Kierowania Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Brzeskiego Centrum Medycznego”

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Brzeskiego Centrum Medycznego”

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii na Bloku Operacyjnym Brzeskiego Centrum Medycznego”

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/ pielęgniarza na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Brzeskiego Centrum Medycznego”

oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

 

DL/28/2020

2020-11-13

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu DL-28-2020

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT nr DL/28/2020

NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 13.11.2020 r.

Działając na mocy art. 26, art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295 z późn. zm.)  oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147 – 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4 – 6, art.152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2473 z późn. zm.)

Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu, ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg, ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie

„Wykonywanie badań z zakresu diagnostyki mikrobiologicznej na rzecz Brzeskiego Centrum Medycznego”

oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

DL/27/2020

2020-11-09

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu DL 27 2020

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT nr DL/27/2020

NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE z dnia 09.11.2020 r.

 

Działając na mocy art. 26, art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295 z późn. zm.)  oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147 – 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4 – 6, art.152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2473 z późn. zm.)

Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu, ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg, ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia w zakresie

 1. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na Oddziale Ginekologiczno – Położniczym i w Poradni Ginekologiczno – Położniczej Brzeskiego Centrum Medycznego”
 2. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę oraz świadczenie usług w zakresie Kierowania Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym Brzeskiego Centrum Medycznego”
 3. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych na stanowisku diagnosty laboratoryjnego w Pracowni Serologii i Banku Krwi Brzeskiego Centrum Medycznego”
 4. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza psychiatrę w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym Brzeskiego Centrum Medycznego o profilu psychiatrycznym”
 5. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza na Oddziale Ginekologiczno – Położniczym Brzeskiego Centrum Medycznego”

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:BCM
Data utworzenia:2020-01-09
Data publikacji:2020-01-09
Osoba sporządzająca dokument:AC
Osoba wprowadzająca dokument:Testowy Test
Liczba odwiedzin:20257